top of page
commited framsida tag 2.jpg

Vilka vi är

”Alla pratar idag om samverkan och fler inser att ensam oftast är svag. Ska vi växa och nå högt ställda mål måste vi lära oss samverka bättre. Hävstången finns i vår förmåga att bygga relationer som inspirerar alla att göra sitt bästa på den gemensamma resan, varje dag.”
 
Real8 Consulting Group hjälper dig nå ännu starkare resultat genom ett ihållande medarbetarengagemang. Du kommer kunna skapa en genuin psykologisk trygghet samtidigt som du erhåller en prestationshöjande kultur byggd på äkta samverkan!  Med en organisation som är genomgående engagerad kommer du att ”på riktigt” lyckas implementera den förändring ni står inför!

JOAKIM.jpg

Joakim Ahlström

Joakim Ahlström har fått stort genomslag i Sverige och internationellt, bl.a. med sina böcker Bäst i världen- En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete, How to Succeed with Continuos Improvement och nu senast Suckcess- Free from Fear, Full of Power.
 
Joakim brinner för att utveckla organisationer präglade av öppenhet, sammanhållning och goda prestationer. Han drivs av att skapa ett tillitsfullt klimat där alla stöttar varandra på den gemensamma resan, varje dag. Genom att hjälpa organisationer att utveckla kulturer präglade av operationell excellens och starkt medarbetarengagemang skapar han förutsättningar för långsiktig framgång. Joakim är idag VD på Real8.

Ola Ljunggren.jpg

Ola Ljunggren Bergeå

Ola Ljunggren Bergeå brinner för att hjälpa människor och organisationer att realisera sin fulla potential. Hans fokus ligger på tillitsfull samverkan, psykologisk trygghet och ständig utveckling. Han har en stark förmåga att möta människor och organisationer där de är, och leda dem mot deras önskade läge.

Ola har erfarenhet av att jobba som organisationscoach och ledarutvecklare i en lång rad företag och offentliga organisationer. Han har skrivit boken ”Gör det enkelt – en handbok i ledarskap för ständiga förbättringar” och är diplomerad coach, förändringsledare, Six Sigma Black Belt och SIQ-examinator. 

Jan Orvegard.png

Jan Orvegård

Jan Orvegård, är diplomerad coach har stor erfarenhet inom strategisk kompetens-försörjning och medarbetarengagemang. Genom tre VD-uppdrag har han konstant utvecklat sin övertygelse att alla vill göra sitt bästa och upptäckt att hemligheten för ledarskap är att inte förstöra medarbetarnas inneboende glöd och motivation. Genom sina uppdrag har han arbetat med fokus på medarbetarnas utveckling, mod och samverkan.
 
Jan brinner för att skapa resultat genom andra och hans passion är att skapa förutsättningar för människor att växa och vidareutveckla de inre drivkrafterna.

Varför vi är här

Real8 hjälper er att skapa förutsättningar för att alla - medarbetare såväl som chefer - ska vilja och också kunna göra sitt allra bästa.  Utgångspunkten för Real8 är hur vi som människor relaterar till varandra (Relate) och skapar djupare kontakt. Med hjälp av kraftfulla verktyg för gruppers samverkan, i kombination med coachning som frigör var och ens individuella potential, skapas ett utrymme för äkta engagemang och grundbultarna för att lyckas med verksamhetens initiativ.
 
De verktyg och metoder som används av Real8 bygger på den senaste forskningen om psykologisk trygghet och mer än 30 års erfarenhet av att leda förändring och skapa team och arbetsgrupper som samtidigt är både högpresterande och välmående.

 
Real8 arbetar oftast inom fyra olika typer av uppdrag som har fyra olika kraftnivåer.

Löfte och commitment

Engagemangsdesign

Upplägg för stärkt commitment i specifica grupper eller hela organisationer. Genom att säkerställa ett högt engagemang och stödjande deltagande ges förutsättsättningarna för att på riktigt lyckas med sitt förändringsarbete/strategiarbete. Våra verktyg bygger på senaste forskningen kring ingredienserna för högt engagemang och på lång erfarenhet kring de psykologiska förutsättningarna för att lyckas med att skapa starka och högpresterande grupper.

Tillitstrampolin

Skapar ökad trygghet i grupp och konfliktlösning för bättre samverkan och resultat som bygger högpresterande grupper och individer

En psykologiskt säker arbetsplats för ständigt lärande, innovation och tillväxt

Värderingar som drivs av starka ledare som är föredömen och praktiseras igenom hela organisation

Starka och tillförlitliga relationer mellan människor, vilket möjliggör höga prestationer inom grupperna.

Klimatkvalitet

Ett format som driver kulturarbetet och skapar hållbar beteendeförändring och används i det dagliga arbetslivet. Det skapar en hög grad av förändringsvilja. Tillsammans med kunden utgår vi från en kraftfull men enkel metod för att skapa en kultur präglad av produktivitet, innovation och välmående.

Islossning

Genombrott i specifik utmaning
Våra verktyg för samverkan använder vi tillsammans med coachning, enskild eller i grupp. Det ökar teamens förmåga att agera tillsammans kring specifika utmaningar och frågor; oavsett hierarkier, roller och organisationsgränser. Det skapar tydlighet, fokus, tillit och kvalitet i allt som görs. Effekterna kommer direkt i samband med att man arbetar med verktygen och resultaten märks genom hela organisationen.

Kunder

TRE.png
AIG.png
logo ica.png
ORKLA.jpg
SJ.png
SIWI-Logo.png
SIDA.png
SOBI.png
SNELLMAN OK.png
TELGE.png

Inspiration

Innovative & High Performance Teaming med Amy Edmondson!

Spännande pod med Amy Edmondson där poden NextYearNow pratar med henne om myten kring "Det ensamma geniet". Myten att den personen som skapar och utvecklar otroliga idéer och får dem genomförda är ensam - såsom en hjälte. Den personen finns inte . De stora framgångarna kommer nästan alltid genom samverkan och stöd från andra Det kallas för Teaming.

Skit i framgångar, det är misslyckanden vi lär oss av!

Det spelar ingen roll hur fina och bra modeller och processer man har om medarbetarna inte vågar ta risker och kan lära av sina misstag. Professor Samuel West beskriver hur att våga visa på misslyckande är en förutsättningar för att lyckas!

De värdefulla teamen som bl a vården behöver!

Läs om värdet med att flytta fokus från ett teams struktur till de aktiviteter som en grupp genomför.

Varför det är kritiskt att skapa en psykologiskt trygg arbetsmiljö

I denna video för du ökad insikt till varför det är livsviktigt att kunna vara ärlig och trygg i en organisation. Om du inte är trygg vågar du inte ifrågasätta eller komma med idéer kring problem. Risken i en otrygg organisation är att du riskerar att förlora anseende och bli illa behandlad bara genom att du påpekar det du ser behöver åtgärdas i en organisation.

Contact

Kontakt

Kontakta Real8 Consulting Group AB
Oskarlundsbacken 13,  117 54 Stockholm
Orgnr: 559187-9241
Bankgiro: 5134-3895
info@real8.se

bottom of page