Veckobrief och -debrief

Satsa på ökat fokus och lärande, varje vecka.

Tid & Plats

Varje måndag 9:30 och fredag 15:30
Zoom

Om...

© 2019 Real8 • Committed to connect