ROI på ökat engagemang! Webbinarium

Kan man beräkna kostnaden av bristande engagemang? Ta reda på hur!

Anmälan stängd!
Prova annat event!
ROI på ökat engagemang! Webbinarium

Tid & Plats

10 juni 2019 12:30 – 13:15

Webbseminarium!

Om...

ROI på ökat engagemang!

eller "Whats in it for the CFO!"

Kan man beräkna kostnaden av bristande engagemang?

Under vårt kostnadsfria webbinarium får du lyssna till Anders Wikström. Han är forskare på RISE och doktorn i innovation, och har ägnat de 20 senaste åren till att kartlägga hur optimala förutsättningarna för innovation, välmående och effektivitet skapas. Anders ger dig under 45 minuter insikter om vad du uppnår när medarbetarna får rätt förutsättningar!

Egentligen är det ju helt sjukt att behöva ha ett webbinarium som visar på siffror kring vad man får om alla medarbetare mår bra, trivs och är psykologiskt trygga! Men fortfarande är det för många chefer "out there" som känner att satsningar på välmående skall bevisas och det skall göras ekonomiska avkastningsanalyser! Därför får du "träffa" en av Sveriges ledande forskare kring att skapa rätt förutsättningar och vad det bidrar till!

Baserat på dagsfärska forskningsresultat får du ta del av vilka vinster som uppnås med en välmående organisation

Idag finns det bolag som upplever förbättrad produktivitet på ca 30 % , värdeökningar genom starkare innovationsklimat på ca 30 % och en kraftfullt ökad frisknärvaro!

Varmt välkommen till 45 minuters kunskapsintensivt webbinarium!