ROI på Medarbetarengagemang!

Under ett intensivt webbseminiarie får du ta del av instikter kring hur du beräknar de eknomiska vinsterna på att satsa på en välmående organisation
Registration is Closed

Tid & Plats

05 juni 2019 08:00 – 8:50
Webinaire/Inloggningsuppgifter kommer