RealChange– Utveckla dig till förändringsagent

Kraftfulla redskap och metoder för att åstadkomma önskad förändring, ökat engagemang och motivation

Registration is Closed
See other events

Tid & Plats

28 nov. 2019 10:00 – 31 jan. 2020 15:00

Stockholm, Stockholm, Sweden

Om...

Välkommen till RealChange - ett utvecklingsprogram som hjälper dig att förstå hur du och dina medarbetare ska kunna: 

  • Öka den psykologiska tryggheten, prestationsförmågan och välmåendet hos alla i organisationen
  • Stärka engagemanget och få alla medarbetare att bidra i förbättringsprocessen
  • Åstadkomma genuina kulturförändringar som blir bestående
  • Coacha och stötta varandra - individer, grupper och hela organisationen - till förändrade beteenden

Programupplägget är utformat för att göra det möjligt för dig att steg för steg gå ut och praktisera dina nya ledarfärdigheter och sedan komma tillbaka för återkoppling och ny förståelse på nästa träff. Därför är det uppdelat i fyra gruppträffar med tre veckors mellanrum.  

 

Totalt utgörs programmet av åtta (8) dagar fördelat på dessa fyra block. Under programmets första träff formulerar alla deltagare sin förändringsutmaning i relation till sig själv och till den verksamhet man verkar i. Under de återstående träffarna coachas du som deltagare i din förmåga att realisera det önskade läget och får en väl avvägd blandning av ledarskapsteori, metoder och praktisk färdighetsträning.    Före kursstart och mellan blocken får alla deltagare en timmes personlig uppföljning och coaching, för att få stöd i sin individuella utveckling.