Lyckas som ledare på distans - Ledarprogram via Zoom

För dig som vill få utväxling på dina ledaregenskaper och nå långsiktig framgång i din ledarroll, oberoende av fysiskt avstånd.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Lyckas som ledare på distans - Ledarprogram via Zoom

Tid & Plats

11 mars 2021 10:00 – 03 juni 2021 12:00

Zoom

Om...

Förmågan att leda förändring och utveckling på distans kommer att vara en nödvändighet för dig som vill bli långsiktigt framgångsrik som ledare. 

Det finns många skäl att känna osäkerhet inför sitt ledarskap i distansmiljön. Delar du och dina medarbetare verkligen samma målbild? Är alla verkligen committade eller säger de bara vad de tror att du vill höra? Har alla verkligen energin som krävs eller håller de inne med hur de verkligen känner? När du och dina medarbetare inte lika enkelt kan fånga upp farhågor, missförstånd och problem i vardagen är risken stor att oron växer och blir ett hinder för framdrift och utveckling. Också känslan av ensamhet kan hämma initiativkraften och i värsta fall leda till psykisk ohälsa. 

Det som förut varit utmanande med ledarskap blir ännu svårare på distans. Men den ledare som har förmågan att bidra till engagemang, tillitsfull samverkan och energi via digitala kanaler kommer att kunna göra det också i fysisk närvaro. Det här programmet hjälper dig att växa som ledare genom att stärka förmågor du har nytta av oavsett yttre omständigheter.  

Ett motiverande ledarskap som främjar effektiv samverkan kräver idag kunskap om både redskap och metoder för hur du skapar engagemang, uppriktighet och handlingskraft i den nya vardagen. Det kräver också en djupare förståelse för dina egna och andras beteenden och hur de påverkas av olika faktorer. I detta program utvecklar du ditt ledarskap på distans och tillgodogör dig förmågorna du behöver för att framgångsrikt hantera både nya och gamla utmaningar .

Ledarskapsprogrammets upplägg:

 • Totalt 6 stycken virtuella tvåtimmarsmöten under cirka 4 månader
 • Varje möte har ett specifikt ledarskapstema
 • Mötena genomförs med cirka 2-3 veckors mellanrum
 • Mellan mötena får du individuellt stöd (coachning) för att avhjälpa dina egna utmaningar som distansledare i vardagen. 
 • Mycket av din utveckling sker i växelverkan mellan gruppens gemensamma lärande och den individuella coachning du får.
 • Programmets upplägg bygger på erfarenheter som vi på Real8 fått med oss från arbete med en lång rad organisationer både i Sverige och utomlands 

Därför ska du delta i programmet:

 • Du får konkreta redskap för att utveckla psykologisk trygghet i er distanssamverkan och att därigenom skapa förutsättningar för rak och ärlig feedback samt goda prestationer på grupp- och individnivå
 • Du blir tryggare i ditt personliga bidrag som ledare - både på distans och nära håll
 • Du möjliggör att avstånd inte blir ett hinder för dig att utveckla andras ledarskap och att åstadkomma resultat genom andra
 • Du lär dig hur du stärker dina kollegors ansvarstagande och bidrag till helheten med redskap som fungerar oavsett fysiskt avstånd 
 • Du skapar mer utrymme för det långsiktiga utvecklingsarbetet och slipper känslan av att sitta fast i "reaktivt" ledarskap 

Tid och tema för de virtuella mötena:

 1. Torsdagen den 11 mars kl 10-12: Tillitsskapande samverkan via webben: Så bidrar du till ett digitalt samarbetsklimat som präglas av transparens, nyfikenhet och samskapande. 
 2. Torsdagen den 25 mars kl 10-12: Redskap för psykologisk trygghet: Så gör du i praktiken för att misstag och tillkortakommanden ska bli katalysatorer i ert förbättringsarbete.
 3. Torsdagen den 15 april kl 10-12: Svåra samtal och utvecklande feedback: Hur du kan åstadkomma en miljö där alla möjligheter till personlig utveckling tas tillvara tillitsfullt - fastän ni fysiskt inte är i samma rum.
 4. Torsdagen den 29 april kl 10-12: Få alla att ta och erbjuda hjälp: En framgångsfaktor för teamets gemensam utveckling är styrkan i att vara svag inför varandra - även via skärmen.
 5. Torsdagen den 20 maj kl 10-12: Från detaljstyrning till löfteshållarkultur: Så bygger ni framtidens ledarskap med ständigt ökande individuellt ledarskap och ansvarstagande. 
 6. Torsdagen den 3 juni kl 10-12: Att utveckla handlingsstarka team på distans: Inspirerande erfarenheter från verkligheten som gör skillnad i ert distanssamarbete.

Ledarprogrammets huvudcoacher:

Joakim Ahlström är en internationellt erkänd expert på att utveckla organisationskulturer präglade av tillit, resultatorienterad samverkan och operationell excellens. Han är en pionjär inom ledarskap och personlig utveckling med en unik förmåga att frigöra mänsklig potential och bygga högpresterande team. Joakim är är VD för Real8 Consulting Group och författare till flera böcker, bl.a. How to Succeed with Continuous Improvement (McGraw-Hill, 2014) och Handlingsstark – Så maxar du ditt och andras engagemang (Roos & Tegnér, 2020). Han är civilingenjör, MBA, Six Sigma Master Black Belt, utbildad i Lean på Toyota i Japan och certifierad coach. Joakim har hjälpt globala företag såsom Coca-Cola, Volvo, Bosch och IKEA att nå hållbar resultatförbättring genom att stötta utvecklingen av en högpresterande förbättringskultur.

Ola Ljunggren Bergeå brinner för att hjälpa människor och organisationer att realisera sin fulla potential. Hans fokus ligger på tillitsfull samverkan, psykologisk trygghet och ständig utveckling och förbättring. Han har en stark förmåga att möta människor och organisationer där de är, och leda dem mot deras önskade läge. Ola har hjälpt en lång rad företag och offentliga organisationer som kulturcoach och ledarutvecklare, bl a Sveaskog, SJ AB, ICA Sverige, Adlibris och Socialstyrelsen, och har coachat ledare på alla nivåer. Han har skrivit boken Gör det enkelt – en handbok i ledarskap för ständiga förbättringar och är diplomerad coach, förändringsledare, Six Sigma Black Belt och SIQ-examinator.

Investering: 25 000 kr exkl. moms per deltagare.

Nöjd-kundgaranti: Skulle du inte vara nöjd efter genomfört program får du pengarna tillbaka.

Mer information: För mer information och frågor, vänligen kontakta Joakim Ahlström på joakim.ahlstrom@real8.se eller 070-665 60 08.