AAE Power Room

Syftet med Power Room är att skapa tid och utrymme för att stanna upp en stund i vardagen – dvs. skapa tid för reflektion och eftertanke samt för att tanka energi.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
AAE Power Room

Tid & Plats

20 maj 2021 00:30 EEST – 01 juli 2021 08:36 EEST

Webbmöte via Zoom

Om...

Många av er har troligen hört om ledarskapsfilosofin ”Mänskligt ledarskap” som vi under åren utvecklat inom AAE tillsammans med förmännen. Filosofin är numera en del av vår företagskultur och avspeglar sig förutom i vårt dagliga arbete också i våra värderingar.

Som en del av utvecklingsprocessen deltog bl.a. alla förmän i ett ledarskapsprogram där en av ledarna var Joakim ”Jocke” Ahlström, som numera jobbar på Real8 Consulting Group i Stockholm.

Vårt samarbete med Jocke har alltså fortgått under många år och vi vill nu ge alla anställda möjlighet att ta del av ett av hans och Real8:s program, som vi valt att kalla Power Room.

Syftet med Power Room är att skapa tid och utrymme för att stanna upp en stund i vardagen – dvs. skapa tid för reflektion och eftertanke samt för att tanka energi. Power Room kan också ses som en källa för inspiration samt ett sätt att ytterligare stärka banden i arbetsgemenskapen och dela med oss av vår ledarskapsfilosofi.

Making Sense Together helt enkelt!

Praktisk information om Power Room

-  Jocke leder och koordinerar Power Room sessionerna

-  Sessionerna ordnas varje torsdag, under perioden 6.5 & 20.5-1.7. Digitalt via Zoom.

-  16 personer kan delta/session.

-  Vill flera än 16 personer delta under samma vecka kan två sessioner ordnas efter varandra (dvs. första sessionen kl. 12:30-13:15 och den andra kl. 13:30-14:15)

-  Till den första sessionen under våren koordineras deltagande internt. Man kan själv sen anmäla deltagande till resten av sessionerna, dvs. under perioden 20.5-1.7.

-  Ett par dagar innan sessionen du anmält dig till får du en Zoom-länk och några enkla instruktioner per e-post eller sms.

-  Fråga gärna din förman eller andra som deltagit i Real8:s tidigare program för mera information om hur upplägget fungerar.

Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt väljer att ta till vara på tillfället och deltar i flera av vårens och sommarens Power Room sessioner!

Kom ihåg, det är inte farligt - bara roligt 😊 Det enda som behövs är öppet sinne, vilja att dela med sig och att lyssna.