top of page

 

RealChangeAgent -Utveckla dig till förändringsagent

Varför RealChange-programmmet?  

Världen rör sig varje dag mot att bli mer VUCA (eller VOKA– volatil, osäker, komplex och ambivalent). Förändring har aldrig gått så fort som nu, och kommer aldrig igen att gå så långsamt som nu. För att kunna hantera denna förändringskurva krävs organisationer som är snabbrörliga, anpassningsbara och trygga i sig själva. Och för att organisationerna ska kunna bli det, krävs att människorna är det.  
 
Det kräver i sin tur ett helt nytt perspektiv på ledarskap: Ett synsätt där alla i hela organisationen är ledare. Orädda, initiativrika, energirika ledare med en självklar inre kompass. Människor som varje dag känner att de förväntas bidra med något värdefullt och varje dag känner att det är värdefullt att göra det. Människor som är engagerade på djupet. 
 
Idag är ungefär 10-15% av medarbetarna aktivt engagerade, övriga är neutrala eller aktivt frånkopplade*. För att bygga en kultur där allas engagemang är en självklarhet krävs nya redskap för att åstadkomma tillit i samverkan, fördjupade relationer, transparens och tydlighet i den gemensamma riktningen. Riktigt engagemang och kreativitet bygger på ett självledarskap där utmaningar och problem synliggörs och tas på allvar. En kultur där alla känner sig inbjudna att vara en del av lösningen – var och en på sitt sätt och med sina förmågor.  
 
(*Enligt Gallupundersökningen State of the Global Workplace) 
 

 

Image by Bryan Minear


Vill du bli en medskapare på denna förändringsresa?  

I så fall, välkommen till RealChange - ett utvecklingsprogram som hjälper dig att förstå hur du och dina medarbetare ska kunna:

  • Öka den psykologiska tryggheten, prestationsförmågan och välmåendet hos alla i organisationen

  • Stärka engagemanget och få alla medarbetare att bidra i förbättringsprocessen

  • Åstadkomma genuina kulturförändringar som blir bestående

  • Coacha och stötta varandra - individer, grupper och hela organisationen - till förändrade beteenden  

 
Programmet vänder sig till

Chefer på alla nivåer som behöver hantera förändringsprocesser inom organisationsförändringar, nya arbetssätt, systemförändringar, digitalisering, globalisering, upp- eller nedskalning och liknande.  
 
Ledare som kanske inte har budget- eller personalansvar, men som ändå behöver åstadkomma kulturförändringar, t ex inom HR, hållbarhet, mångfald/inkludering, arbetsmiljö, OpEx, kvalitet, agil utveckling, informationssäkerhet och motsvarande områden.  
 
Detta får du med dig

  • Redskap och metoder för att åstadkomma önskad förändring, ökat engagemang och motivation

  • Stärkt självkänsla i förändringsledarskapet och ökad förmåga att vara den du behöver vara i en viss situation

  • Stärkt förmåga att leda och hantera dynamiska skeenden

  • Förståelse för de sociala och psykologiska processer som påverkar förändring och hur dessa kan användas för att skapa en kultur präglad av genuin tillit i samverkan 
     

Dessutom utvecklar du dina förmågor inom coachning och ett utvecklande, lyssnande ledarskap. Du stärker din självkänsla, ditt självförtroende och självledarskap – och lär dig hur du kan göra detsamma för andra. Du bygger en djupare självinsikt och blir bättre på att ta vara på alla dina styrkor som ledare och människa. Vi kan rentav lova att du får en omvälvande upplevelse som kan förändra synen på dig själv och ditt liv och ge dig helt nya vägar att agera i framtiden    
 
PS: Om du är intresserad av det, får du ett bevis på att du är diplomerad RealChange Agent. Men det viktigaste är att du är det på insidan, och att du agerar som en sådan efter avslutat program.  
 
 
Programupplägg  

Upplägget är utformat för att göra det möjligt för dig att steg för steg gå ut och praktisera dina nya ledarfärdigheter och sedan komma tillbaka för återkoppling och ny förståelse på nästa träff. Därför är det uppdelat i fyra gruppträffar med tre veckors mellanrum.  
 

Totalt utgörs programmet av åtta (8) dagar fördelat på dessa fyra block. Under programmets första träff formulerar du och alla andra deltagare er förändringsutmaning i relation till er själva och till den verksamhet ni verkar i. Under de återstående träffarna coachas du som deltagare i din förmåga att realisera det önskade läget och får en väl avvägd blandning av ledarskapsteori, metoder och praktisk färdighetsträning. Före kursstart och mellan blocken får du som deltagare en timmes personlig uppföljning och coaching, som stöd till din individuella utveckling.  
 
Praktisk information - Datum för träffarna

4-5 mars  

31 mars - 1 april   

28-29 april  

25-26 maj 
 
Tidsomfattningen per träff är c:a kl 10 dag 1 till kl 15 dag 2 för att underlätta resor utan extra övernattning. 
 
Plats: I närheten av Stockholm. Träffarna genomförs i internatform på kursgård.  
 
Deltagaravgift: 39 000 kr per deltagare, exklusive moms och internatkostnad.   
 
Boka tidigt-rabatt: Ju tidigare du anmäler dig, desto billigare blir det!  

 

Boka senast 10 januari 2020 så får du 30% rabatt (kostnad 27 300 kr)

Boka senast 3 februari 2020 så får du 20% rabatt (kostnad 31 200 kr) 
 
Kontaktuppgifter och anmälan:

Ola Ljunggren Bergeå: ola.ljunggren.bergea@real8.se, 0709-543587  

Jan Orvegård: jan.orvegard@real8.se, 0705-294463  

RealChange_upplägg.PNG
bottom of page